Việt Nam
  • showroomminhkhang@gmail.com
  • hotline: 0906.56.57.82
Việt Nam

Sản phẩm hot

Bồn rửa tay B01
Giá: Liên Hệ
Bồn rửa tay B02
Giá: 6.000 đ
Bồn rửa tay B03
Giá: 7.000 đ
Bồn rửa tay B04
Giá: 1.150.000 đ
Bệt hoa vàng cao cấp
Giá: 7.345.000 đ
Bệt hoa tím
Giá: 7.500.000 đ
Vòi LVB tròn thấp AMOTA
Giá: 1.140.000 đ
Lô giấy móc chân tròn
Giá: 380.000 đ
Bệt cao bé
Giá: 3.980.000 đ
Xịt vàng cao cấp
Giá: 780.000 đ
Vòi xịt bóng COTTO
Giá: 210.000 đ
Bệt thân nhỏ viền vàng
Giá: 7.200.000 đ
Sen liền LVB 1 lỗ
Giá: 1.440.000 đ
Vòi đồng vàng ngọc 20cm
Giá: 1.780.000 đ
Vòi đồng vàng ngọc 30cm
Giá: 2.250.000 đ
Vòi LVB tròn mờ thân nhỏ
Giá: 1.050.000 đ
Vòi LVB vòng cung
Giá: 2.100.000 đ
Vòi LVB tay võng 30CM
Giá: 3.840.000 đ
VLVB tay võng 20 CM
Giá: 1.650.000 đ
Vòi LAVABO đồng 20 CM
Giá: 1.480.000 đ
Bệt nhỏ đen viền vàng
Giá: 8.228.000 đ
Bệt trứng két âm màu đen
Giá: 11.358.000 đ
Xịt đồng cổ
Giá: 880.000 đ
VÒI LVB BÓNG THẤP
Giá: 810.000 đ
Vòi lvb tròn mờ 20cm
Giá: 840.000 đ
Vòi rút inox 304
Giá: 1.500.000 đ
Vòi LVB nâu đá
Giá: 1.800.000 đ
Vòi vuông dẹt NANO đen
Giá: 1.440.000 đ
Đầu XIFON nhấn
Giá: 420.000 đ
Giá khăn NANO đen
Giá: 1.140.000 đ
Chân LVB ngắn
Giá: 600.000 đ
Sen tắm vuông mờ tay đét
Giá: 1.950.000 đ
Máy rửa bát 13 bộ
Giá: 22.900.000 đ
Hút mùi kính vát mặt đen
Giá: 12.580.000 đ
Móc áo 3 chạc cong
Giá: 380.000 đ
Giá khăn inox nan vuông
Giá: 1.200.000 đ
Vòi đồng cổ cao 30 CM
Giá: 1.780.000 đ
Xịt đồng bằng mạ
Giá: 780.000 đ
Vòi chậu cong inox bóng
Giá: 3.808.000 đ
Vòi LAVABO trúc đen
Giá: 1.880.000 đ
Đuôi XIFON inox
Giá: 208.000 đ
Xịt đồng đen
Giá: 580.000 đ
VLVB tròn eo bóng cao 30CM
Giá: 1.650.000 đ
LVB TREO TƯỜNG (211)
Giá: 750.000 đ
Sen rời tròn bóng bát dày
Giá: 2.250.000 đ
Sen cây đen nano 3 ấn
Giá: 4.110.000 đ
Vòi xịt inox 304
Giá: 360.000 đ
Vòi rút NANO đen đầu to
Giá: 2.250.000 đ
Xịt bóng mờ
Giá: 280.000 đ
Sen liền LVB 2 lỗ
Giá: 1.480.000 đ
Sen rời tròn mờ tay dầy
Giá: 1.780.000 đ
Sen rời tay vát
Giá: 1.680.000 đ
Sen cây tròn bo cạnh
Giá: 6.490.000 đ
Sen cây đồng cao cấp
Giá: 6.300.000 đ
Sen cây đồng vàng ngọc
Giá: 5.400.000 đ
Sen cây đồng cổ
Giá: 5.850.000 đ
Sen rời tay lá
Giá: 1.880.000 đ
Sen rời tròn vát mờ
Giá: 1.800.000 đ
Giá khăn nan tròn
Giá: 570.000 đ
Sen cây thuyền màu đen
Giá: 5.980.000 đ
Sen cây bóng tròn lệch
Giá: 6.898.000 đ
Sen bồn tắm vuông
Giá: 10.808.000 đ
Sen cây tròn lệch tay dẹt
Giá: 2.380.000 đ
Vòi chậu cong tròn mờ
Giá: 690.000 đ
Vòi LVB vuông mờ (KB5005)
Giá: 1.050.000 đ
Vòi rút bóng
Giá: 2.080.000 đ
Chậu đôi handmade NANO
Giá: 6.890.000 đ
Vòi chậu lò xo bóng
Giá: 1.780.000 đ
Giá khăn cố định
Giá: 2.100.000 đ
Vòi chậu cao su đá trắng
Giá: 2.700.000 đ
Vòi chậu cong tròn bóng
Giá: 1.200.000 đ
VLV cong đồng cổ
Giá: 1.200.000 đ